zatorowość płucna cz2
Dodane przez hipokrates dnia Wrzesień 21 2014 15:25:57
Hipokrates
(cz.2) Zatorowość płucna (ZP) i zakrzepica żył głębokich (ZŻG) to dwie manifestacje kliniczne żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej ( ŻCHZZ) . W większości przypadków Zatorowość Płucna jest następstwem ZŻG kończyn dolnych.
Radiogram klatki piersiowej w zatorowości płucnej jest zwykle nieprawidłowy, ale najczęściej spotykane objawy niedodma okrągła, płyn w jamie opłucnej, uniesienie kopuły przepony – są nieswoiste.
W badaniach laboratoryjnych stwierdza się obniżenie ciśnienie parcjalne tlenu we krwi. Na podstawie prawidłowego stężenia D dimeru można bezpiecznie wykluczyć ZP u osób z małym i pośrednim prawdopodobieństwem zatoru płucnego.
Za pomocą ultrasonograficznego testu uciskowego ZŻG wykrywa się u około 20 % chorych z ZP. Test ten wykonuje się jako metodę uzupełniającą u osób z przeciwwskazaniami do podania środka cieniującego lub narażenia na promienie jonizujące. Jeżeli wynik badania usg żył wskazuje na zakrzepicą żył głębokich odstępuje się od wykonania angiografii metodą tomografii komputerowej.
Echokardiograficzna ocena serca jest szczególnie przydatna przy podejmowaniu doraźnych decyzji. U chorych w ciężkim stanie brak cech dysfunkcji prawej komory praktycznie wyklucza zatorowość płucną jako przyczynę.
Scyntygrafia wentylacyjno- perfuzyjna jest badaniem o dobrze udokumentowanej wiarygodności , ale wykonuje się ją rzadko ze względu na duży odsetek wyników niediagnostycznych.
U chorych przyjmowanych w szpitalnej izbie przyjęć powinno się wykonać pomiar stężenia D dimeru co pozwala z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć Zatorowość Płucną. U chorych ze zwiększonym stężeniem D dimeru kolejnym badaniem jest zwykle wielorzędowa TK. U chorych z podejrzeniem zakrzepicy żył głębokich należy wykonać ultrasonograficzne badanie żył. W razie potwierdzenia zakrzepicy nie trzeba wykonywać dalszych badań obrazowych.
Nie zaleca się wykonywania rutynowego echa serca u chorych w dobrym stanie ogólnym.
Leczenie przeciwkrzepliwe za pomocą heparyn drobnocząsteczkowych lub fondoparynuksu należy rozpocząć niezwłocznie po rozpoznaniu zatorowości płucnej lub zakrzepicy żył głębokich.

Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
Pomagamy chorym w regionie Gniezna i okolic prosimy także Państwa o pomoc i przekazanie 1% podatku na KRS 0000346768