żółtaczka okresu noworodkowego
Dodane przez hipokrates dnia Wrzesień 21 2014 15:42:05
Hipokrates
Żółtaczka okresu nowotworowego
To żółtaczka występująca u noworodków w dobrym stanie klinicznym przy braku dodatkowych odchyleń w badaniach laboratoryjnych
Kryteria pozwalające rozpoznać żółtaczkę
1 ujawnia się po 24 godzinach
2 stężenie bilirubiny całkowitej nie przekracza 12 mg% w 4 dobie życia
3 ustępuje w ciągu tygodnia u noworodków donoszonych , a w ciągu 14 dni u wcześniaków
Za wystąpienie żółtaczki fizjologicznej odpowiedzialne są liczne czynniki
1 nadmierne wytwarzanie bilirubiny- krótszy czas przeżycia erytrocytów
2 zaburzenia transportu bilirubiny- niższe stężenie albumin
3 zaburzenia przetwarzania wątrobowego- mniejsza aktywność enzymów wątrobowych
4 zwiększone wchłanianie bilirubiny z jelit
U 50 % dzieci karmionych piersią żółtaczka jest bardziej nasilona i ma skłonność do przedłużania się, pozostałe badania laboratoryjne nie odbiegają od normy.

Biuletyn powstaje dzięki Fundacji Zdrowie Publiczne w Wielkopolsce KRS 0000346768
Pomagamy chorym w regionie Gniezna i okolic, prosimy także Państwa o pomoc i przekazanie 1% podatku na KRS 0000346768